خدمات

خدمات
-ضمانت " قطعات اصلی"    

- تأمین خدمات پس از فروش
مزاياي ترميم:
1. بدون پياده کردن شيشه (تعويض)
2. جلوگيري از پيشروي ترک و سنگ خوردگي
3. رفع آثار ترک 80٪ تا 90 ٪
4. محو سنگ‌خوردگي 90٪ تا 95٪
5. هزينه کم و سودآوري زیاد

انواع رزين‌ها:
1. رزين شماره  :20
2. رزين شماره : 40
3. رزين شماره : 60
4. رزين شماره : 2400
انواع فرز { دریل }:
- فرز شارژی
- فرز  برقی
- فرز فندکی
قطعات اصلي ترمیم شیشه :
- کرک مستر اولیه ( اصلی ) 
- کرک مستر ( ثانويه )
- اوپنر opener ( بازکننده ترک )
- سيلندر یا انژکتور ( تزريق رزين )
- اشعه UV (ماوراء بنفش)


Powered by PARS DATA